MALİYET MUHASEBESİ - Kilit Soru - Ünite 1 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiMALİYET MUHASEBESİ - Kilit Soru - Ünite 1
Maliyet muhasebesinde kullanılan temel kavramları tanımlayabilecek, Maliyet muhasebesinin amacını, kapsamını, muhasebe sistemi içindeki yerini, finansal muhasebe ile farklılıklarını açıklayabilecek, Giderlerin değişik kriterlere göre sınıflandırılmasını yapabilecek, Maliyet sistemlerinin oluşturulması süreçlerini, değişik maliyet hesaplama yöntemlerini açıklayabilecek, Maliyet muhasebesinde kullanılan hesapları, 7/A ve 7/B seçeneklerindeki kayıt düzenini açıklayabilecek, Üretilen mamullerin maliyetinin hesaplanışını ve satışların maliyeti tablosunun düzenlenmesini yapabileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları