İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ - Ünite 7 Konu Anlatımı 2 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiİSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ - Ünite 7 Konu Anlatımı 2
Osmanlı düşüncesinin temel tarihsel dönüşümlerini ayırt edebileceksiniz. Osmanlı düşünce tarihinin hangi genel özelliklere sahip olduğunu tartışabileceksiniz. Osmanlı düşüncesinin sorunları ile günümüz düşüncesinin sorunları arasında bağlantı kurabileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları