PERAKENDECİLİKTE ÜRÜN YÖNETİMİ - Ünite 3 Konu Anlatımı 1 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi



PERAKENDECİLİKTE ÜRÜN YÖNETİMİ - Ünite 3 Konu Anlatımı 1
Kategori oluşturma ve kategori yönetimi konularını tanımlayabilecek, Kategori yönetimi ile ilgili tanımlar ve tanımlarda yapılan temel vurguları açıklayabilecek, Kategori yönetiminde perakendeci ve üretici/tedarikçi arasındaki ilişkilerde geleneksel anlayış ile günümüzdeki anlayış arasındaki farklılıkları belirleyebilecek, Kategori yönetim süreci konusunda genel bir anlayışa sahip olabilecek, Kategori yönetim sürecinin temel aşamaları olan; kategori tanımı, kategoriye rol verme, kategoriyi değerlendirme, kategori puan kartı, kategori stratejileri, kategori taktikleri, kategori planının uygulanması ile kategori uygulamasının gözden geçirilmesi aşamaları ve uygulamalarını açıklayabilecek, Kategori yönetiminin perakendeci, üretici/tedarikçi ve tüketiciye sağlayacağı başlıca yararları sıralayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları