DIŞ TİCARETE GİRİŞ - Ünite 4 Konu Anlatımı 1 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiDIŞ TİCARETE GİRİŞ - Ünite 4 Konu Anlatımı 1
Türkiye’nin nüfus ve istihdam yapısını genel hatları ile açıklayabileceksiniz. Türkiye ekonomisinde gayrisafi yurtiçi hasıla, büyüme, kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla, enflasyon ve gelir dağılımı konuları ile ilgili gelişmeleri aktarabileceksiniz. Türkiye ekonomisinde üretimin sektörel yapısını tanımlayabileceksiniz. Türkiye ekonomisinde yatırımların nasıl bir gelişim gösterdiğini ve bugünkü durumunu ayırt edebileceksiniz. Türkiye ekonomisinde iç ve dış borçların durumunu genel hatları ile anlatabileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları