ÖĞRENİM İLKE VE TEKNİKLERİ - Ünite 6 Özet - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiÖĞRENİM İLKE VE TEKNİKLERİ - Ünite 6 Özet
Ö¤renme stillerinin ö¤renme-ö¤retme sürecindeki rolünü aç›klayabilecek, Ö¤renme stilleriyle ilgili s›n›fland›rmalar› tan›mlayabilecek, Ö¤renme stillerine uygun ö¤retim etkinliklerinin planlanmas›nda dikkat edilmesi gereken noktalar› aç›klayabilecek bilgi birikimine sahip olacaks›n›z.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları