TARIM EKONOMİSİ - Ünite 8 Özet - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiTARIM EKONOMİSİ - Ünite 8 Özet
Kırsal kalkınma kavramını tanımlayabilecek ve kırsal kalkınma çalışmalarının gerekliliğini açıklayabileceksiniz. Kırsal kalkınma çalışmalarında dikkat edilmesi gereken konuları açıklayabileceksiniz. Katılımcılık ve katılımcı kırsal kalkınmanın önemini açıklayabileceksiniz. Tarım politikasının öncelikleri ve temel konularını anlatabileceksiniz. Tarım Kanununu ve bu Kanuna göre Türkiye’nin tarım politikasının içeriğini değerlendirebileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları