ORTAÇAĞ FELSEFESİ II - Ünite 6 Özet - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiORTAÇAĞ FELSEFESİ II - Ünite 6 Özet
Gazzâlî’nin yaşamı ve yapıtlarını özetleyebileceksiniz. Gazzâlî’nin yöntem ve bilgi anlayışını tartışabileceksiniz. Gazzâlî’nin felsefeye bakışını değerlendirebileceksiniz. Gazzâlî’nin determinizm eleştirisini tartışabileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları