ÖRGÜT KURAMI - Yakın Plan - Bölüm 5 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiÖRGÜT KURAMI - Yakın Plan - Bölüm 5
İktisadi kuramlardan en önemlileri olan işlem maliyetleri ve vekalet kuramlarının ortak ve farklı yönlerini ayırt edebileceksiniz. Örgütlerin hangi işleri pazar, hangilerini hiyerarşik mekanizmalarla yaptıklarını ve bunlar arasındaki tercih sebeplerini açıklayabileceksiniz. Asiller ve vekiller arasındaki yaklaşım farkları hakkındaki varsayımları sıralayabileceksiniz. Asillerle vekiller arası yapılan sözleşme tiplerini ve hangi durumda hangisinin kullanıldığını kuramsal çerçevede tanımlayabileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları