MALİYE POLİTİKASI I - Ünite 6 Konu Anlatımı 1 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiMALİYE POLİTİKASI I - Ünite 6 Konu Anlatımı 1
Durgunlukla mücadelede maliye politikasının işlevinin ne olduğunu açıklayabileceksiniz. Otomatik istikrar sağlayıcıların durgunlukla mücadelede arzulanan hareket yönünün ne olduğunu ifade edebileceksiniz. Genişletici maliye politikasında cari, yatırım ve transfer harcamaların farklı etkilerinin neler olduğununu karşılaştırabileceksiniz. Genişletici maliye politikasını destekleyici araçların neler olduğunu tanımlayabileceksiniz. Genişletici maliye politikası ile ekonomilerin yapısal konumları arasında nasıl bir ilişkinin söz konusu olduğunu değerlendirebilecekGenişletici maliye politikası ile ekonomilerin yapısal konumları arasında nasıl bir ilişkinin söz konusu olduğunu değerlendirebileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları