HAREKETLİ GÖRÜNTÜNÜN TARİHİ - Ünite 5 Konu Anlatımı 1 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiHAREKETLİ GÖRÜNTÜNÜN TARİHİ - Ünite 5 Konu Anlatımı 1
Bu üniteyi tamamladıktan sonra; Sinemanın doğuşunu ve ilk yıllarına ait örnekleri özetlemek. Sinematografinin gelişim sürecini tanımlamak. I. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ve dünyada yaşanan değişimleri sıralamak. 1950’lerden sonra film sanatında gerçekleşen değişimi özetlemek. 1960 sonrası sinemanın değişen yüzünü tanımlamak. 2000’li yılların film sanatını ifade etmek.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları