ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA - Ünite 5 Konu Anlatımı 1 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA - Ünite 5 Konu Anlatımı 1
Uluslararası sosyal politikanın başlıca kaynakları olan sözleşme ve tavsiyelerden doğan yükümlülüklerin neler olduğunu; onay, yürürlüğe girme, fesih ve sözleşmelerin kaldırılması kavramları ile sözleşme ve tavsiyelerin nasıl sınıflandırıldığını açıklayabileceksiniz. Kural üretme etkinliğinin Filadelfiya Bildirgesi’ni izleyen dönemlerinde benimsenen temel yaklaşımları açıklayabileceksiniz. “Yumuşak hukuk” belgelerinden “bildirge” nitelikli bazı belgeler ile “temel insan hakları sözleşmeleri”nde yapılan düzenlemeleri açıklayabileceksiniz. Genel ve özel denetim sistemleri ile izleme sistemini açıklayabileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları