ULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite 5 Konu Anlatımı 1 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiULUSLARARASI ÖRGÜTLER - Ünite 5 Konu Anlatımı 1
Uluslararası Para Fonu’nun amaçlarını, yapısını ve faaliyetlerini tanımlayabileceksiniz. Dünya Bankası Grubunu oluşturan Örgütleri ve işlevlerini açıklayabileceksiniz. Dünya Ticaret Örgütü’nün hangi ilkelere dayanarak ticareti serbestleştirmeye çalıştığını tanımlayabileceksiniz. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün küreselleşme sürecinde işlevini tanımlayabileceksiniz. Dünya ekonomisinde öne çıkan ülke gruplarını tanıyabileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları