GENEL MUHASEBE II - Yakın Plan - Bölüm 6 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiGENEL MUHASEBE II - Yakın Plan - Bölüm 6
Öz kaynak kavramını ve unsurlarını tanımlayabilecek ve dönem sonu muhasebe kayıtlarını uygulayabileceksiniz. Sermaye ve ödenmiş sermaye ilişkisini açıklayabilecek ve ödenmiş sermaye unsurlarını tanımlayabileceksiniz. Sermaye ve ödenmiş sermaye ilişkisini açıklayabilecek ve ödenmiş sermaye unsurlarını tanımlayabileceksiniz. Kâr yedekleri ve unsurlarını tanımlayabileceksiniz. Geçmiş yıllar kârları veya zararları ile dönem kârı veya zararı unsurlarının ilişkisini özetleyebileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları