GENEL MUHASEBE II - Yakın Plan - Bölüm 5 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiGENEL MUHASEBE II - Yakın Plan - Bölüm 5
Diğer Borçlar grubunun hangi hesaplardan oluştuğunu sıralayabileceksiniz. Alınan Sipariş Avansları hesaplarının işleyişini açıklayabileceksiniz. Kıdem tazminatını açıklayabileceksiniz. Muhasebede “gelecek aylara / yıllara ait gelirler” hesabının kullanılmasının gerekliliğini açıklayabileceksiniz. Muhasebede “gider tahakkukları” hesabının kullanılmasının gerekliliğini açıklayabileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları