BANKALARIN YÖNETİMİ VE DENETİMİ - Ünite 8 Özet - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiBANKALARIN YÖNETİMİ VE DENETİMİ - Ünite 8 Özet
Uluslararası bankacığın tanımı, tarihi gelişimi ve önemi açıklayabilecek, Bankaların uluslarasılaşmasını etkileyen faktörler ifade edebilecek, Uluslararası bankaların yurt dışı örgüt yapılanması açıklayabilecek, Uluslararası bankaların sunduğu hizmetleri tartışabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları