ACİL DURUM VE AFETLERDE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI - Ünite 5 Özet - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiACİL DURUM VE AFETLERDE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI - Ünite 5 Özet
Bilişim sistemlerinin ulaştırma hizmetlerindeki önemini açıklayabilme Ulaştırma bilişim altyapılarının çeşitlerini ve özelliklerini özetleyebilme Ulaştırma sektöründe siber güvenliğin önemini açıklayabilme Kritik altyapıların önemini tanımlayabilme Kritik altyapıların korunması ve milli güvenlik ilişkisini betimleyebilme Siber olayları aktörleri ve hedefleri bağlamında sınıflandırabilme Afet ve acil durum ile siber olay arasındaki ilişkiyi açıklayabilme Ulaştırma sektöründe siber olay yönetimini betimleyebilme

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları