ACİL DURUM VE AFETLERDE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI - Ünite 6 Özet - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiACİL DURUM VE AFETLERDE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI - Ünite 6 Özet
Kaynak planlaması ile ilgili kavramlar arasındaki farkları değerlendirebilme Kaynak planlamasına ve yönetimine ilişkin esas ve usulleri açıklayabilme Kaynak planlamasını oluşturan unsurlar arasındaki ilişkiyi değerlendirebilme Kaynak Envanter Bilgi Sisteminin kullanımını örneklendirebilme

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları