Dörtgenler ve Çokgenler 1 | | 10. Sınıf #10sınıf yeni müfredat
10.sınıf yeni müfredat Dörtgenler ve Çokgenler 1 videomuzda çokgenlerin özellikleri açı soruları köşegen kurallarını anlattık örnekler çözdük. Konu anlatım ve ders notu pdf ile daha faydalı olacaktır. İyi seyirler. Başarı Karması 9'lu TYT Matematik Denemeleri https://ift.tt/2URl9hc Bu dersin notları ➤ RM Plus (reklamsız) : www.rehbermatematik.com ➤ Ya da : www.ogrenciburada.com Rehber Matematik Video faydalı olduysa desteğinizi göstermek adına beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. ➤Rehber Matematik Abone Ol: https://goo.gl/ovn9dM ➤ İnstagram : https://goo.gl/GxcfD5 Kanala Abone Ol : https://goo.gl/6oAqce Her türlü soru, görüş ve önerileriniz için iletişim Mail: rehbermatematik@gmail.com

Tüm Rehber Matematik Videoları

Dörtgenler ve Çokgenler 1 | | 10. Sınıf #10sınıf yeni müfredat - Rehber MatematikAVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ - Yakın Plan - Bölüm 2
Gümrük Birliği’nin tanımını kavrayabileceksiniz. Gümrük Birliği’nin kısa ve uzun vadeli ekonomik etkilerini açıklayabileceksiniz. Gümrük Birliği’nin Avrupa Birliği açısından önemini açıklayabileceksiniz. Türkiye ile AB arasında 01.01.1996 yılından itibaren yürürlüğe giren Gümrük Birliği’nin çeşitli yönlerini değerlendirebileceksiniz. Türk ekonomisi açısından etkilerini yorumlayabileceksiniz. Klasik Gümrük Birliği’nin ötesinde Türkiye’ye getirdiği yükümlülükleri açıklayabileceksiniz. Topluluğun üçüncü ülkelerle ilişkilerinin Türkiye açısından yarattığı etkiyi yorumlayabileceksiniz. Günümüzde konu ile ilgili tartışılan sorunları değerlendirebileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ - Yakın Plan - Bölüm 2 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiAVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ - Yakın Plan - Bölüm 1
Tarihsel olarak Türkiye-Avrupa Birliği ortaklık ilişkisinin nasıl ortaya çıktığını açıklayabileceksiniz. Ortaklık metinlerini, kurumlarını ve araçlarını izah edebileceksiniz. Ortaklığın tarihsel gelişimini özetleyebileceksiniz. Türkiye’nin Avrupa Birliği tam üyelik sürecini değerlendirebileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ - Yakın Plan - Bölüm 1 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiHUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR - Ünite 1 Konu Anlatımı 2
Dil kavramını tanımlayabileceksiniz. Hukuk dili ve günlük dilin birbirinden farklılaştığını açıklayabileceksiniz. Kanunların dilinin nasıl olması gerektiğini ifade edebileceksiniz. Mevzuat metinlerinin hazırlanmasında dikkat edilecek kuralları belirleyebileceksiniz. Adli yazı dilinin özelliklerini açıklayabileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları

HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR - Ünite 1 Konu Anlatımı 2 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiHUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR - Ünite 3 Konu Anlatımı 3
Çekişmesiz yargıyı açıklayabileceksiniz. Geçici hukukî korumaların ayırt edici özelliklerini saptayabileceksiniz. Yazılı yargılama usulünde ve basit yargılama usulünde dilekçeler aşamasını değerlendirebileceksiniz. Anayasa mahkemesine bireysel başvuru yolunu açıklayabileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları

HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR - Ünite 3 Konu Anlatımı 3 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiİDARE HUKUKU - Ünite 2 Konu Anlatımı 1
Merkezî idarenin başkent teşkilâtının ve taşra teşkilâtının nasıl örgütlendiği ile görev ve yetkilerini açıklayabileceksiniz. Yer ve hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşlarını ve özelliklerini açıklayabileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları

İDARE HUKUKU - Ünite 2 Konu Anlatımı 1 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiHUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR - Ünite 2 Konu Anlatımı 3
Resmî yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar hakkında açıklama yapabileceksiniz. Belge kavramını tanımlayabilecek ve özelliklerini açıklayabileceksiniz. Belgenin bölümlerini sıralayabileceksiniz. Elektronik ortamda yapılan resmî yazışmaları açıklayabileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları

HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR - Ünite 2 Konu Anlatımı 3 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiÇalışma Ekonomisi - 2 - Yüzyüze Dersler 2018-2019 Bahar Dönemi


Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları

Çalışma Ekonomisi - 2 - Yüzyüze Dersler 2018-2019 Bahar Dönemi - Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesiİş ve Sosyal Güvenlik Hukuku - 2 - Yüzyüze Dersler 2018-2019 Bahar Dönemi


Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku - 2 - Yüzyüze Dersler 2018-2019 Bahar Dönemi - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiİŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU - Yakın Plan - Bölüm 2
İş sözleşmesini tanımlayabileceksiniz. İş sözleşmesini diğer sözleşme türlerinden ayırabileceksiniz. İş sözleşmesinin türlerini sıralayabileceksiniz. İş sözleşmesinin tarafları ve tarafların sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifade edebileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU - Yakın Plan - Bölüm 2 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiİŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU - Yakın Plan - Bölüm 1
İş hukukunun Dünyada ve Türkiyede’ki doğuşunu tarihsel gelişim süreci içinde irdeleyebileceksiniz. İş hukukunun temel ilkeleri ve kaynaklarını açıklayabileceksiniz. 4857 sayılı İş Kanunu’nun kapsamına kimlerin ve hangi faaliyetlerin girdiğini ve İş Kanunu’nun hangi işyerlerine uygulanacağını değerlendirebileceksiniz. Bir işyerinin, 4857 sayılı İş Kanunu’nun uygulama alanına hangi hallerde, nasıl gireceği ve uygulama alanından nasıl çıkacağını açıklayabileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU - Yakın Plan - Bölüm 1 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiBİLİŞİM HUKUKU - Ünite 8 Konu Anlatımı 1
İnternete erişim hakkını insan hakları teorisi çerçevesinde açıklayabilme ve dördüncü kuşak insan haklarını tanımlayabileceksiniz. Unutulma hakkını genel olarak tanımlayabilme, bu hakkın normatif dayanağını belirtebilme ve diğer temel hak ve özgürlükler ile ilişkisini açıklayabileceksiniz. Unutulma hakkına ilişkin ABAD, AYM ve HGK tarafından verilmiş kararları tartışabileceksiniz. Mevzuatımızda yer alan normları unutulma hakkı çerçevesinde değerlendirebileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları

BİLİŞİM HUKUKU - Ünite 8 Konu Anlatımı 1 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiİKTİSADA GİRİŞ II - Yakın Plan - Bölüm 2
Bir ekonominin toplam hasılasını tanımlayabilecek ve farklı metotlarla nasıl ölçüldüğünü açıklayabileceksiniz. Farklı ulusal gelir ölçütlerini tanımlayabileceksiniz. Ulusal gelir ölçümünde fiyatların etkisini açıklayabileceksiniz. Ülkeler arası refah karşılaştırmalarının nasıl yapılabileceğini açıklayabileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları

İKTİSADA GİRİŞ II - Yakın Plan - Bölüm 2 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiİKTİSADA GİRİŞ II - Yakın Plan - Bölüm 1
Mikro ve makro iktisat arasındaki farkı açıklayabileceksiniz. Makro iktisadın temel konularını tanımlayabilecekainiz. Makro iktisadın değişkenleri arasındaki ilişkileri açıklayabileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları

İKTİSADA GİRİŞ II - Yakın Plan - Bölüm 1 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiSOSYAL AĞ ANALİZİ - Ünite 3 Konu Anlatımı 1
Rassal ağ kavramını ve rassal ağların derece dağılımını açıklayabileceksiniz. Altı adım hipotezini tanımlayabileceksiniz. Küçük dünya ağlarını tanımlayabileceksiniz. Sınıflayıcı ağ ve sınıflayıcı olmayan ağ, dirençli ağ ve dirençsiz ağ arasındaki farkları açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları

SOSYAL AĞ ANALİZİ - Ünite 3 Konu Anlatımı 1 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiYANGIN VE YANGIN GÜVENLİĞİ - Ünite 2 Konu Anlatımı 1


Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları

YANGIN VE YANGIN GÜVENLİĞİ - Ünite 2 Konu Anlatımı 1 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiÖRGÜT KURAMI - Yakın Plan - Bölüm 2
Koşul-bağımlılık kuramının temel varsayımlarını, savını ve üzerinde en fazla durulan koşul-bağımlılık etmenlerini listeleyebileceksiniz. Koşul-bağımlılık kuramının temel kavramlarını tanımlayabileceksiniz. Koşul-bağımlılık kuramının temel çalışmalarını sıralayabileceksiniz. Koşul-bağımlılık kuramındaki gelişmeleri açıklayabileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları

ÖRGÜT KURAMI - Yakın Plan - Bölüm 2 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiÖRGÜT KURAMI - Yakın Plan - Bölüm 3
Kaynak bağımlılığı kuramının temel varsayımlarını tanımlayabileceksiniz. Kaynak bağımlılığı kuramının temel kavramlarını açıklayabileceksiniz. Kaynak bağımlılığı kuramının gelişimini özetleyebileceksiniz. Örgütlerin dış çevresel baskı ve talepleri yönlendirmek için başvurduğu yöntemleri sıralayabileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları

ÖRGÜT KURAMI - Yakın Plan - Bölüm 3 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi